Kundbemötande i världsklass

Kundbemötande i världsklass - KundserviceKundbemötande (klicka för att komma direkt till  kursen) skall vara professionellt och i världsklass. Vi har alla varit kunder i olika sammanhang och upplevt skillnaden mellan god kundservice och dålig sådan. Sättet som vi blir bemötta på kan till och med vara det som avgör om vi köper eller går till konkurrenten istället. En kurs för alla inom företaget som kommer i kontakt med kunder på något sätt är därför en mycket god satsning och skapar förutsättningar för kundrelationer som varar länge.

Kundbemötande är konkurrensmedel

De företag som inser att ett gott kundbemötande i världsklass är ett kraftigt konkurrensmedel är de företag som når framgång och höga försäljningssiffror. Ett kundbemötande som inger förtroende ger en positiv bild av företaget och lyser igenom i alla kontakter med kunden framöver.

Kundbemötande | Kursinnehåll

Kommunikationsverktyg och skillnader i sätt att kommunicera
Att snabbt skapa förtroende
Tydlig kommunikation gör att du når fram med ditt budskap
Problemkunder och varför de blir besvärliga
Använd rätt beteende, du påverkar andra
Sätt att lösa besvärliga situationer
Samtalsmetodik
Se kunden före, under och efter besöket/telefonsamtalet
Höga krav på rösten – många samtal, högt ljud, stress mm
Hur skapas bra kundrelationer?
Mina egenskaper, styrkor och svagheter
Från en dålig dag till en givande dag
Retorik och kroppsspråk
Självkänsla, självförtroende och attityd

Välutbildade kundmottagare är viktig

Att arbeta för ett förhållningssätt som i varje fall motsvarar kundens förväntningar, men ännu hellre överträffar dem, ger vinster i form av goda kundrelationer, personal som trivs och en omsättning som ökar. Se därför till att ni har välutbildade kundmottagare, som är motiverade att ta vara på varje kund och som vet att deras sätt att möta kunden är avgörande för företagets framtida överlevnad.

Kundbemötande som imponerar

Vill du att dina medarbetare verkligen ska förstå skillnaden mellan en professionell syn på kundbemötande i världsklass och att bara ta emot kunderna, då gör du klokt i att skicka iväg dem på vår utbildning. Under två dagar lär de sig förstå vad som är viktigt och relevant för kunden, från de första kontakterna, genom beställning, leverans och eventuella klagomål fram till ett långsiktigt kundförhållande som ger utdelning i form av fler beställningar och god ryktesspridning. De lär sig att hantera olika situationer som kan uppstå och att återföra viktiga lärdomar till andra i organisationen. Deras säkerhet som kundmottagare ökar i takt med kunskapen och med fakta, metoder och modeller i ryggen är de redo att möta varje kund.

Kundbemötande - kundserviceKundservice är äkta kundbemötande

Det pratas mycket om hur man ska definiera uttrycket kundservice. Olika människor kan ha delade åsikter om vad kundservice egentligen innebär. En sak som de flesta dock är ense om är att det bland annat består av ett gott kundbemötande. Då kan man ju också fråga sig hur ett sådant ser ut. Alla kan vi lära oss mer kunskaper inom ämnet och bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder. Om man tycker det är svårt att veta själv hur man ska gå till väga finns det alltid tips och råd man kan gå efter. Målet är ju sedan att våga vara personlig och att vara genuint engagerad i sin kund när man känner sig trygg i sin roll.

Tips för kundbemötande i världsklass

Några tips på hur man finslipar sitt kundbemötande i världsklass och erbjuder en kundservice i världsklass är bland annat att vara en riktigt god lyssnare. Även fast man kanske är van att styra ett samtal och att prata mycket är det här väldigt viktigt att låta kunden få mest utrymme.

Din uppgift är att ställa öppna frågor för att få reda på kundens behov. En annan sak vilket är en grundregel är att du måste visa att du är tillgänglig för dina kunder. Uppmana till kontakt och se till att de kan få tag på dig på ett smidigt sätt och att du ger en snabb respons.

Ett äkta trevligt kundbemötande

Kundservice innebär inte att du ska lova dina kunder guld och gröna skogar utan att vara realistisk för vad du klarar av och inte lova mer än vad du kan hålla. Försköna inte verkligheten bara för att du vill få dem att konsumera då du garanterat kommer att förlora i långa loppet och bara göra onödiga misstag. Ett gott kundbemötande i världsklass är att ta hand om och bry sig om sina kunders behov och vilja. Ett äkta trevligt bemötande kommer man alltid längst med.

Professionellt kundbemötande i världsklass

Att leverera kundbemötande i världsklass gäller även när det gäller rena rutinärenden, exempelvis när man är i en butik och har svårt att hitta en viss vara, finns det stor skillnad på hur en anställd reagerar. Med engagemang eller likgiltighet, med kompetens eller okunnighet – och besvärliga kunder kan reagera negativt även på den minsta detalj, som att betalningen tar extra lång tid på grund av att en kortläsare krånglar. Oavsett vad problemet är, finns det alltid möjlighet att ge ett professionellt kundbemötande i världsklass och klara av situationen med bibehållet lugn och gott humör – både sitt eget och kundens.

Alltid bemöta besvärliga kunder vänligt och artigt

Ett nyckelord när det gäller professionellt kundbemötande i världsklass är saklighet. Genom att inte låta sig provoceras eller påverkas av ovidkommande saker utan fokusera på själva sakfrågan ökar man chanserna till en positiv lösning. En irriterad kund kan fälla kommentarer som inte alls har med ämnet att göra, men det finns ingen anledning att sänka sin egen nivå utan man bör bara komma ihåg sin professionalism och bemöta besvärliga kunder vänligt och artigt. Man bör dock komma ihåg att en viss typ av artighet ibland kan upplevas opersonlig och formell, så det gäller att hitta rätt balans i professionellt kundbemötande i världsklass.

Professionellt kundbemötande i världsklass

En viktig komponent i professionellt kundbemötande i världsklass är att man bemödar sig om att förstå hela kundens problematik. Om man tror sig veta vad saken gäller men egentligen har missförstått situationen finns det stor risk att hela problemet förvärras, och därför är det viktigt att man inte blir stressad oavsett hur mycket stress besvärliga kunder kan utstråla.

Ett gott bemötande från kundtjänst guld värt

Å andra sidan kan ett lugnt bemötande påverka kunden i positiv riktning, och bara det faktum att någon tar sig tid till att verkligen sätta sig in i vad det är som har orsakat missnöjet kan redan vara ett steg mot problemets lösning. Ett gott bemötande i världsklass från kundtjänst eller reklamationsavdelning kan generera både förtroende och goodwill och skapa en grogrund för en fruktbar kundrelation i framtiden.

Kundbemötande i världsklass
Kundbemötande i världsklass

Lämna en kommentar