Kundservice och alltid kundservice

Kundservice ökar intäkterna

Kundservice är företagets konkurrensmedel nummer ett. Ringer det arga kunder till er kundtjänst? Kommer kunder till din butik och klagar på köpta varor? Blir kunderna missnöjda trots att ni har uppfyllt ert uppdrag? Då kanske det är dags att ni vässar er kundservice – det är i mötet med kunden som företagets lönsamhet skapas.

Professionell kundservice ger lönsamhet

Ett trevligt och professionellt bemötande av kunderna är a och o när du driver en verksamhet om du vill nå långsiktig lönsamhet. En kundservice som uppfattas som bra av kunderna kan också underlätta för dina anställda. Att till exempel sitta i en växel och ständigt ta emot ilskna samtal kan bli väldigt påfrestande i längden.

Kurs i kundservice

På en kurs i kundservice kan man få en mängd olika knep för hur man kan förhålla sig till andras negativa attityder och minska stressen i mötet med missnöjda kunder. Och det är inte bara företagets kundservice som vinner på att de anställda får en positivare attityd. Genom att skapa en positiv stämning i ert team skapas också arbetsglädje och ett bra arbetsklimat.

Utbilda teamet i kundservice

Om hela teamet utbildar sig inom kundservice kan ni skapa en mer kundinriktad inställning, där alla agerar på ett konsekvent och likartat sätt. Genom att utbilda sig inom kundservice kan man lära sig att styra samtalet med kunden redan från start så att samtalen blir effektiva och kunderna känner att de tas på allvar. Det kan handla om små enkla ordval som kan göra stor skillnad när du talar med en missnöjd kund.

Var är bra kundservice?

Att alltid tänka i termer om att sälja och ge bra kundservice kan innebära stora skillnader för företagets vinst. Oftast är både medarbetare och ledning omedvetna om hur mycket man förlorar varje år på medarbetarnas bristande kunskaper i hur man skapar merförsäljning genom att till exempel satsa på att arbeta konsekvent med en god kundservice.

Förmåga att ge god kundservice

Om du vill vidareutveckla din och dina medarbetares förmåga att ge god kundservice är det viktigt att hitta en utbildning som grundligt går igenom de olika delarna i hur man bäst bemöter sina kunder, och där det finns utrymme för praktisk övning.

Maximera servicegraden

När ni har lärt er att maximera servicegraden kommer ni att kunna ge era kunder en kundupplevelse utöver det vanliga. En kund som lämnar dig nöjd och glad kommer inte bara att komma tillbaka utan sannolikt även rekommendera dig till sina vänner och bekanta.

Vad är kundservice?

Begreppet kundservice har garanterat olika innebörd för olika människor beroende på erfarenheter, arbetsområden, bakgrund och värderingar etcetera, dock är det något vi alla efterfrågar och reagerar på efter hur vi blir bemötta. När vi som konsumenter går in i en butik kan vi ha olika syften och mål med vårt besök men det ändrar inte det faktum att våra förväntningar och vår önskan om att upplevelsen ska vara positiv är densamma.

Positiv köp-upplevelse

Vissa går in i en butik med vetskapen om vad de är ute efter och ska helt enkelt införskaffa detta på ett snabbt och smidigt sätt. Andra har en tanke eller vision om vad de skulle vilja ha men är osäkra på märke, pris, användningsområden och dylikt vilket gör kunderna förändringsbenägna. Några besöker en butik för inspiration eller att bli uppdaterade om utbudet som finns på marknaden. Det är tre olika konsumenter med spritt fokus men den aktuella butikens mål är alltid, eller borde vara, att skapa en långsiktig kundrelation genom en god kundservice vilken ger kunden en sådan positiv köp-upplevelse som gör att denne vill besöka butiken igen.

Kundservice innebär en hel del

För att detta ska lyckas bör vissa faktorer vara uppfyllda, vissa kan tyckas självklara men överraskande många slarvar och tappar därmed potentiella kunder till en konkurrent kanske helt i onödan. En ordnad butiksmiljö är något många företag har som grund där de lägger ner enorm kraft och energi på att göra så stimulerande och intressant som möjligt och även förnya så ofta som varje vecka eller liknande. Visst finns ett stort antal försäljningsknep vad gäller upplägget av interiören i en butik men ofta faller nyttan i glömska och kan därför ge extra arbete eller till och med sänka intrycket av butiken. Att hålla en lokal fräsch och lättstädad är underskattat av många företag vilket är ett stort misstag då detta är en grundfaktor till att öka inställningen positiv riktning i en köp-upplevelse och därmed ökad kundservice.

Kundservice och kundbemötande

Till kundservice hör begreppet kundbemötande. Ett kundbemötande får du som konsument av säljaren så fort du tar ditt första steg in i en butik. Det finns många regler inom företag om hur ett kundbemötande ska gå till med allt från tre-stegs punkter på vad du som säljare ska säga till kunden och olika frågeställningar vilka ska göra kunder mer köp-benägen vid ett besök. Sett ur en säljares perspektiv har den enskilde individen en vision om vad denne tycker ett kundbemötande innebär och vad som förväntas av säljaren då båda sidor, konsument och säljare, har upplevts. En konsument kan ha en annan syn som skiljer sig något från säljarens om hur ett möte mellan kund och denne kan se ut.

Professionell kundservice i världsklass

Säljaren har, som nämnt ovan, antagligen en hel del regler att rätta sig efter vid hur ett sådant möte ska gå till men det är inte alltid detta fungerar smidigt i praktiken. Därför kommer det hela i slutändan ner till individen och personliga egenskaper vilka visar om personen i fråga passar i yrket som säljare. Att på ett professionellt och naturligt sätt föra en dialog med en främmande person kräver stor kunskap om ämnet som diskuteras, en fingertoppskänsla om vad för slags person den man pratar med är samt en öppenhet och en självklar ambition om att man vill hjälpa till, att ge kundservice.

God kundservice är A och O i ett företag

Potentiella kunder blir nya kunder men också trogna kunder går inte förlorade utan väljer att stanna i en långsiktig kund- och företagsrelation. Det räcker ofta med relativt små medel att skaffa en förbättrad kundlyhördhet om man som företag är medveten om sina prioriteringar och väljer var resurserna ska läggas med omsorg. I dessa tider då man vet att detta är av största betydelse finns där ännu företag med ett missriktat fokus vilka skulle behöva utbildningar inom kundservice.

Utbildning i kundservice

Utbildning i kundservice är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att behålla kunderna på lång sikt. Nöjda kunder kan till och med vara beredda att betala något mer, om de vet att de får gott bemötande, inte minst när det gäller ärenden som rör support och reklamationer. Idag är det alltför vanligt att man hamnar i telefonkö, efter att ha gjort val med en tonvalstelefon, och när man äntligen får tala med någon är bra bemötande A och O. En utbildning i kundservice kan ge kunskaper om betydelsen av att rekrytera rätt medarbetare för dessa viktiga arbetsuppgifter.

Kundservice är företagets ansikte utåt

All personal som arbetar med kundservice är företagets ansikte utåt, och de måste alltid i sitt bemötande av kunderna vara vänlig och professionell. En grundförutsättning för detta är att de trivs med sitt arbete, och att motivera dem för detta är en viktig roll för deras chefer. Ledning av arbetet på exempelvis en supportavdelning kräver god förståelse för dessa frågor, och här kan en utbildning i kundservice göra stor nytta.

Rutiner för bra kundservice

Klart är att det måste finnas klara rutiner och riktlinjer för alla typer av kundservice, och dessutom rimliga resurser både när det gäller personaltäthet och kunskaper. En kurs i kundservice som tar fasta på dessa frågor kan bidra till en kvalitetshöjning på detta viktiga område.

Kundbemötande, kundkontakter och kundservice

Återkommande slogan om ”rätt person på rätt arbete” är avgörande för all personal som på olika sätt arbetar med bemötande, kundkontakter, och kurs i kundservice kan öka kompetensen både när det gäller rekrytering och arbetsledning. God kundservice kräver att man tar sina kunder på allvar, och visar respekt för deras åsikter oavsett om man tycker att deras klagomål är relevanta eller inte. Och handlar det om ett rent supportärende är det viktigt att inte säga något som får kunden att känna sig underlägsen, t ex på grund av bristande tekniska kunskaper. IT-samhället ställer höga krav, inte minst på dem som i sitt arbete förväntas vara experter. Att de vet mer än kunden är en självklarhet och då kan det vara befogat att visa en viss ödmjukhet.

Kundservice för chefer

Det märks tydligt om någon har gått en utbildning i hur man ger god kundservice. Det märks i allt från ögonkontakt, kroppshållning och leende till kunskaper, intresse och vilja. Som chef träffar du många människor, både inom och utom företaget. Bland dina externa kontakter finns med största sannolikhet befintliga kunder och potentiella kunder. Anledningen till att de väljer just er kan mycket väl vara vilken grad av servicenivå du utstrålar. Även om det inte kommer att vara dig personligen som de kontaktar efter köpet, utan er kundtjänst, så är det din inställning till kundbemötande som de läser av i köpögonblicket.

Förträfflig kundservice

Du kan hittills vara den enda representanten från företaget de träffat och om du tydligt signalerar förträfflig kundservice, så väger detta tungt i vågskålen. Utbildning i kundservice tar ofta upp frågeställningarna kring kundbemötande, just för att det är så viktigt för dig som chef att vara medveten om vilken genomslagskraft servicenivån har. Dels för dig som företagsrepresentant, dels för dig som ledare av anställda, vilka också måste utbildas i service. Det hjälper ju inte att alla chefer lärt sig vikten av bemöta kunden rätt om inte övriga anställda också känner till det. Alla inom verksamheten bör förstå hur viktigt detta område är och du som chef måste föregå med gott exempel.

Kundservice som är kundorienterad

Helhetsbilden av företaget som ni måste förmedla är att ni är kundorienterade och alltid sätter kunden i centrum. Detta är verklig kundservice. Alla kontakter med kunden är lika viktiga, från det inledande samtalet till den färdiga affären. En kundserviceutbildning kan ge mycket värdefull input till vad ni behöver tänka på både före, under och efter köpet. Ett användbart knep är att ta kontakt med kunden en tid efter köpet och kontrollera att allt är som det ska. Det visar dels att ni bryr er om kunden, dels att ni vågar tro på er produkt/tjänst, eftersom kontakten ju också medger att kunden får tillfälle att klaga.

Kurs och utbildning i kundservice

Oftast är det bättre att kunden får ge utlopp för sina synpunkter i ett tidigt skede, det ökar chansen för er att rätta till eventuella misstag och försäkra er om att kunden stannar kvar ho ser. Bra kundservice följer med hela vägen och innebär att kunden inte lämnas åt sitt öde så snart bläcket på kontraktet torkat. Utbildning i kundservice visar dig vikten av långsiktiga relationer, vilket ofta genererar merförsäljning och ett gott rykte som gärna sprider sig. Faktum är att just efter-köpet-kontakten ses av många som en viktig indikation på hur leverantören är att arbeta med och bidrar till köpviljan nästa gång.

Kundservice är den bästa reklamen

Vilka är företagets bästa reklampelare? Jo, de nöjda kunderna, som fått ta del av er utmärkta kundservice och som gärna berättar om det positiva de upplevt. Under kurs i kundservice får du även insikt om att det omvända kan vara förödande. Kunder som känner sig dåligt behandlade berättar också gärna om det och kanske överdriver de också lite, för den extra knorren. I vilket fall är det ni som får ta smällen av den negativa publiciteten. Förebygg att det händer genom en väl förberedd klagomålshantering, med motiverade medarbetare som har kunskap om hur de ska bete sig i samband med missnöjda kunder.

kundserviceutbildning