Kundmottagare i världsklass – utbildning

Kundmottagare som gör skillnaden

Kundmottagare kundserviceAlla kundmottagare har någon gång varit kunder och känt den stora skillnaden mellan ett gott och ett dåligt kundbemötande. Inte sällan har bemötandet till och med varit avgörande för om vi köper något eller inte. En utbildning för alla som arbetar som kundmottagare i någon form inom företaget är därför en god investering och borgar för långvariga kundrelationer och god lönsamhet.

Professionell kundmottagare

Ett bra och förtroendeingivande kundbemötande skapar en positiv bild av företaget och slår igenom i alla framtida kontakter med kunden. Du som arbetar som kundmottagare behöver utveckla ett förhållningssätt som lägst motsvarar kundens förväntningar, gärna överträffar dem.

Kundbemötandet är det viktigaste konkurrensmedlet som finns. Se till att ni nyttjar det till fullo genom att ha välutbildade, motiverade och kunniga kundmottagare.

Kurs i Kundbemötande – kundservice

Kursen ger dig som kundmottagare en professionell syn på kundbemötande, vilket gör att du lättare förstår vad som är viktigt och relevant för kunden, från inledning till avslut. Det är en utmaning att ge utmärkt kundservice varje dag, därför behöver du stödet av en gedigen utbildning som hjälper dig att känna dig trygg i din roll och som ger dig verktyg för målinriktat och professionellt kundbemötande, alla arbetsdagar.

Kundmottagare i världsklass

De flesta kundmottagare som arbetar med kunder kan ge ett bra kundbemötande. I det ingår att ta ögonkontakt, lyssna på vad kunden önskar köpa eller boka kund och vara allmänt trevlig i samband med köpet. Kunden lämnar dig ganska nöjd, eftersom han eller hon går därifrån med den produkt eller tjänst som vederbörande var ute efter. Men väl hemma eller tillbaka på arbetet igen är inköpet bortglömt.

Utbildning för kundmottagare

Det är ingenting som kunden pratar om på fikarasten eller med sin familj, eller kanske inte ens kommer ihåg som förslag till inköpsställe nästa gång någon söker en liknande vara eller tjänst. Nöjer du dig med att ge ett bra kundbemötande är risken stor att ditt företag går miste om betydliga summor i merförsäljning och goodwill. Du som kundmottagare behöver få inspiration genom föreläsningar i världsklass och input genom en kurs i kundbemötande i världsklass.

Kundmottagare som skapar kundrelationer

När du som kundmottagare kommit längre i din utveckling av att ge kundservice övergår du från bra till bättre kundbemötande. Du har lagt märke till att om du börjar prata med kunden, ställa frågor och lyssna aktivt, kan du snappa upp fler köpsignaler och föreslå kringprodukter-/tjänster, som kunden inte direkt efterfrågat, men som du förstår att det finns ett behov av.

Kundmottagare har många kundkontakter

Kanske hänvisar du till en annan säljare, som kunden kan vända sig till, och som känner till dessa saker bättre. Kanske ber du som kundmottagare om att få återkomma och kontaktar kunden 1 vecka senare för att boka in något. Du märker dock att det sällan leder till några köp men du börjar arbeta upp en relation till kunden. Du känner att här finns mer att göra, men du vet inte hur du ska gå till väga. Det du saknar är en kurs i kundbemötande.

Kundmottagare som imponerar

Vill du som kundmottagare ge kundservice utöver det vanliga? Boka kund professionellt? Vill du helt enkelt känna att du ger allra bäst kundbemötande? Du vill känna att du har gett kunden ett mervärde genom att kontakta just ert företag. Du har tagit hand om kunden hela vägen från inköp av förväntad vara/tjänst till beställning för ytterligare behov. Du har följt kunden aktivt genom hela processen och inte släppt denne ur sikte eller lämnat över till någon annan, utan att personligen ha sett till att rätt person har tagit över.

Kundmottagare – Boka kund

Du har tilltalat kunden på ett sätt som gör att han eller hon känner sig omhändertagen och sedd. Ditt kundbemötande gör att kunden pratar om din exceptionella service på fikarasten och med vänner och bekanta, vilket i sin tur genererar nya kunder. För att komma ända hit behöver du metoder och kunskap om boka kund som bara en gedigen kurs i kundbemötande kan ge dig som kundmottagare. Du behöver veta vad som motiverar dig att ge den allra bästa servicen och vilka verktyg som står till buds för genomförandet.

Kurs i kundservice för kundmottagare

Efter kursen är du fullmatad med information och modeller att arbeta med för att ge allra bäst kundbemötande. Nu behöver du öva på boka kund och det du lärt dig och praktisera metoderna i realiteten. Det bästa vore om hela arbetsgruppen går kursen samtidigt så att alla har samma grund att stå på. Det underlättar när alla är på samma våglängd.

Kundmottagare blir proffs på kundbemötande!

Tillbaka på arbetsplatsen gäller det att genast omsätta fakta till praktisk handling. Kundbemötande i vardagen bjuder på både med- och motgångar, glada och positiva kunder likväl som sura och missnöjda kunder. Med en kurs i kundbemötande i bagaget kan du plocka fram rätt verktyg till rätt tillfälle och hantera alla typer av kunder och situationer. Du som kundmottagare blir helt enkelt ett proffs på boka kund och kundbemötande!