Utbildning

Utbildning i kundservice i världsklass

Utbildning i kundkontakt är en viktig del av vår samhälle idag och konkurrensen är stor. Att arbeta som kundmottagare innebär att möta många olika typer av människor och det är av stor vikt att hålla en hög nivå på den kundservice som bedrivs. Att dagligen vara i kontakt med kunder kan ibland vara påfrestande och det är inte alltid det känns enkelt att hålla en professionell nivå. De flesta kommer någon gång att komma i kontakt med besvärliga människor i sitt yrke. I vissa fall kan det vara svårt att hitta ett sätt att förhålla sig till dem, därför kan du behöva gå en utbildning.

Utbildning i kundservice

När du jobbar med kunder behöver du en utbildning för att kunna ge bra kundservice. Det är inte alltid lätt att komma överens med alla, det finns besvärliga människor bland kunderna och du måste kunna hantera även dem. Bakom den till synes aggressiva kunden kan dölja sig en osäker människa eller också kan det handla om att bara få andra känna sig kränkta.

Professionellt beteende

För att i allmänhet ge bra service måste du kunna vissa grundläggande saker om hur man bemöter kunden. Att umgås med kunder är inte samma sak som att umgås med dina kompisar, utan du måste helt enkelt bete dig på ett sätt som människor med kundservice väntas bete sig. Ett professionellt beteende gör att du kan klara av besvärliga människor. Detta lär du dig om du går en utbildning hos oss i Stockholm.

Utbildning som kundmottagare

Det finns en stor skillnad med en människa som har en adekvat utbildning för att ta hand om kunder och med en som inte vet någonting om hur man jobbar som kundmottagare. Det är inte världens enklaste sak att jobba med kundservice och möta alla typer av människor. Men genom att gå en någon kurs hos oss kommer du att lära detta och mycket annat.

Utbildning i Stockholm

För att känna dig säker i din roll när du jobbar inom ditt yrke måste du veta vad du gör och hur. Då kan du känna dig som en professionell i ditt jobb. En utbildning i t ex Stockholm som ger dig dessa kunskaper kommer att hjälpa dig mer än du tror. En kundmottagare har alltid en massa krav på sig från kundens sida. Ditt beteende kan vara helt avgörande om det blir affär eller inte. Och du vill väl nå till goda resultat?

Besvärliga människor

På en utbildning hos oss kommer du att lära dig hur man beter sig mot kunder som kundmottagare. Du kommer att lära dig hantera besvärliga kunder utan att någon av er behöver känna sig kränkta. Det finns alltid en förklaring med människans beteende, både din och kundens. Det kan handla om något så enkelt som en dålig dag.

Professionell kundmottagare

Du kommer att lära dig hur du ska bete dig för att kunden kommer att känna sig uppskattad på grund av den servicen du ger. Med rätt utbildning i kundbemötande lär du dig att bete dig på ett sätt som visar sig i resultatet, att kunderna känner sig respekterade hur besvärliga människor de må vara. Du kommer att lära dig vad en professionell kundservice betyder och både du och företaget kan vara nöjda. Och du vill väl framstå som en professionell kundmottagare?

Du kommer att lära dig att bemöta kunder, känna dig säker i din roll och andra professionella egenskaper. Gå utbildning hos oss nu och du kommer inte att ångra dig!

Kunder

Utbildning kan ge dig en klarare bild i hur du och dina medarbetare kan bemöta dessa så kallade besvärliga människor. Vi har alla olika bakgrund och sätt att förhålla oss till det som sker runt omkring oss och därmed reagerar vi olika på vår omgivning. På en arbetsplats är det lätt att falla in i gamla mönster i hur vi bemöter våra kunder. Nya idéer och ökad medvetenhet leder till framgång.

Rutiner för kundmottagare

Som kundmottagare vill du ge kunden en så bra upplevelse av besöket som möjligt för att få kunden att komma tillbaka till dig. När du går en utbildning får du verktyg att vända det negativa till någonting positivt. Du får även hjälp att hitta rutiner för hur kundservice och bemötande kan fungera även i svåra situationer. Besvärliga människor kan vi kalla dem som på något sätt gör att vi känner oss obekväma i situationen.

Utbildning i rutiner för excellent kundservice

Rutiner inom företaget hjälper till att skydda dig mot negativ påverkan. Det blir lättare att möta besvärliga människor med tydliga gemensamma rutiner. Låt företaget avsätta tid för att gemensamt gå igenom hur ni förhåller er i olika situationer. En utbildning kan stärka er som grupp inom företaget. Stämningen på arbetsplatsen är också en viktig bit, att ni har roligt på jobbet avspeglar sig i verksamheten.

Kundservice på en hög nivå

Genom att gå en utbildning får du som kundmottagare kunskap i att fokusera på lösningen och vända situationen. Inspiration och motivation leder företaget framåt. Att hålla kundservice på en hög nivå och att även kunna se situationen utifrån kundens perspektiv kan leda till att mötet får en positiv vändning. Nöjda kunder bör alltid eftersträvas.

Utbildning och kunskap skapar trygghet

Kundservice handlar mycket om ditt intresse för kunden. Det är viktigt att bygga upp ett förtroende. Under utbildning finner du nya sätt att arbeta som kundmottagare. Det är viktigt att utgå ifrån kundens behov för att skapa en långvarig relation. Kunskap skapar trygghet och ger ett professionellt intryck. Det stärker även ditt självförtroende.

Utbildning i klagomålshantering

Utbildning i klagomålshantering hjälper dig och företaget att lära er bemöta och känna igenom olika personlighetstyper. Du får lära dig om hur ditt kroppsspråk och tonfall påverkar din relation till kunden. Missnöjda kunder är ofta värdefulla för att kunna förbättra företaget. Det är viktigt att återvinna en missnöjd kunds förtroende och att följa upp alla klagomål. När kunden känner sig förstådd är det lättare att lättare att skapa en bra kontakt. Ditt engagemang och sätt att kommunicera påverkar hela företaget.

Utbildning kundservice
Utbildning i kundbemötande