Kundservice i världsklass

Kundbemötande i världsklass nuKundservice i världsklass

Kundservice i världsklass och bemötande av kunder handlar till största delen om kundmottagarens vilja och kunskap. Viljan att ge utmärkt service måste finnas där tillsammans med fakta, modeller och uppdaterad kunskap, om såväl företagets produkter eller tjänster, som om mänskligt beteende.

Kunden märker omedelbart om du egentligen inte är intresserad av honom eller henne som kund. Utan ditt intresse finns dåliga förutsättningar för köp nu och särskilt i framtiden. Din vilja och förmåga att kommunicera med kunden slår an tonen i er kund-leverantör-relation och det är i dialogen med kunden som allt avgörs. Har du den kunskap som krävs?

Kundservice i världsklass | Kursinnehåll

Skillnaden mellan bra och dålig service
Den lilla extra graden som höjer temperaturen på servicen
Egenskaper du behöver ha för att kunna ge utmärkt service
Din syn kontra kundens syn på service
Utveckling genom feedback
Kundsamtalet – inleda positivt, styra samtalet, handskas med svårigheter mm
Tyst kommunikation – kroppsspråkets betydelse
Att få alla i serviceteamet med på resan
Din syn på arbetet, kunderna och dina kollegor
Slipp att bli påverkad av andras negativism
Ha roligt på jobbet – ha roligt tillsammans med kunderna

Kundservice i världsklass Kundbemötande

Kundservice – ja tack!

Börja med att bygga upp ett förtroende hos kunden. Var personlig, men på ett professionellt sätt. Att känna till hemförhållanden och andra privata angelägenheter gagnar inte kundrelationen, utan skapar tvärtom ett ohälsosamt tvång på dig att ta hänsyn till sådant som inte hör hemma i en affärsrelation.

Du behöver känna till praktisk metodik, såsom frågetekniker, kroppsspråkets betydelse och hur tonfall inverkar på ditt budskap. Konsten ligger i att använda dessa kunskaper på ett sätt som gör att du upplevs som naturlig, ärlig och att lita på. Om du brer på för mycket verkar du inte trovärdig. Om du drar på för lite känner sig kunden inte betydelsefull och väljer att gå till någon där hans eller hennes behov uppskattas.

Att ge kundservice i världsklass kan verka enkelt på pappret, men alla som arbetar med kunder vet att det kräver både utbildning, övning och tålamod. Vår kurs i kundservice lär dig det du behöver veta för att kunna ge dina kunder det där extra kornet av uppmärksamhet och den där ytterligare graden av service. Skillnaden kommer att märkas i form av nöjdare kunder och ett roligare arbete.

Genom god kundservice vinner man nya kunder

Det kan låta simpelt men det betyder inte att det är mindre sant. Visst finns det riktlinjer och tips på hur man uppnår bra kundservice men gör det inte mer komplicerat än vad det behöver vara. Det handlar om att rätt tjänst tillfaller rätt personal med rätt kompetens. Alla människor är vi olika och vi har också alla olika kvalitéer som gör att vi passar som allra bäst i olika roller. När det kommer till att arbeta med människor och speciellt då kundservice i världsklass vill det till att man är social och brinner för mötet med nya individer. Det finns ingen genväg till hur man vinner nya kunder.

Kundservice i världsklass profilerar företaget

Med en kundservice i världsklass kommer företaget att sticka ut på marknaden och ryktet kommer garanterat att gå. För att locka konsumenten är det inte snabba affärer till varje pris som gäller, även fast man kanske tjänar snabba pengar, utan det är bland annat genom att ta hand om sina befintliga som man vinner nya kunder. Att försöka ”lura” på kunden en massa saker kanske går vid enstaka tillfällen men insikten sjunker oftast in till slut och då har man istället förlorat en eventuellt trogen kund.

Kundservice i världsklass vinner nya kunder

Genom att ge kundservice i världsklass så kommer ditt företag att vinna nya kunder. Självklart finns det andra mer rättframma sätt att försöka skaffa nya kunder, exempelvis genom att ringa dem på telefon men det kräver en hel del kunskap och viss fallenhet för att det ska ge positiv utdelning.

Det är den långsiktiga kundrelationen som kommer att göra mest för ert företag i långa loppet. Våga ta reda på mer inom ämnet kundservice i världsklass och hur just ni som organisation kan bli ännu bättre på detta. Området kommer alltid att vara aktuellt och det gör att det hela tiden är i ständig rörelse och utveckling. Håll er uppdaterade så ligger ni i topp och i världsklass.