Kundtjänst i företaget

Företaget KundserviceutbildningDe flesta av oss har någon form av erfarenhet av kundservice. Ofta kan vi referera till både positiva och negativa upplevelser som vi personligen haft i vår kontakt med olika företags kundtjänst.

Den kontakt vi har med ett företags kundservice kan färga hela vår bild av företaget. Därför gör företag klokt i att satsa på god kvalitet när det gäller kundservice.

Kundtjänst är en del i företagets kundservice

Kundservice är ett vitt begrepp som omfattar all den service som ett företag kan erbjuda sina kunder. Kundtjänst är en del av ett företags kundservice, och sker vanligtvis via telefon eller internet, men kan även ske genom personligt möte. En kundtjänst kan erbjuda både information om företaget, och också hantera klagomål eller ge teknisk support. Det kan bestå av såväl personlig service som av självservice.

Upplevelsen av kundtjänsten i företaget

Kundtjänst är ofta den första, och ibland den enda kontakt en kund har med ett företag. Därför är en positiv upplevelse av mötet viktigt för den fortsatta relationen mellan kund och företag. Nyckeln till en framgångsrik kundservice är att kunden känner sig lyssnad på och blir vänligt bemött. Vidare är en effektiv hantering för att lösa kundens problem av vikt. Att slippa slussas mellan olika handläggare kan spara både tid och pengar för företaget och frustration för kunden. Ett genuint intresse för kunden och hans/hennes önskemål kännetecknar en god utgångspunkt för den som arbetar med kundtjänst.

Utveckla en väl fungerande kundservice

Det kan rekommenderas att mäta temperaturen på företagets kundtjänst genom att efterfråga kundens egen upplevelse av den service och det bemötande som erbjudits. Detta kan exempelvis ske genom en snabb utvärdering via knappval efter samtalet, eller genom en internetbaserad enkät. Ett företag som är lyhört för kundens egna behov har goda chanser att utveckla en väl fungerande kundservice och därmed en god kontakt med sina kunder.