Kundservice

Utbildning i kundservice i världsklass

Vi utbildar i kundservice i världsklassAtt stå i telefonköer i timmar, för att inte ens få prata med en riktig person när man kommer fram, det visar på en kundservice som inte håller måttet.

Kundservice påverkar ett företag extremt och fungerar den inte så skapas irritation och frustration gentemot företag, vilket kan få konsekvenser för varumärket. En bra utbildning i kundservice stärker varumärket hos ett företag. Och av alla utbildningar som finns där ute är vår utbildning i kundservice i världsklass.

Vi erbjuder kundservice för yrkesverksamma i alla branscher. För vi förstår vikten av att ha en fungerande kundservice. En är kund nöjd berättar denne sällan vidare om det, men skulle kunden vara missnöjd så får snart alla höra om det. Så för att hålla sig varumärke intakt är det viktigt att bemöta de som avgör företagets framtid, alltså kunderna, på rätt sätt, genom en skicklig kundservice.

Vi vill erbjuda en utbildning i kundbemötande i toppklass. Just detta kan vara det viktigaste vapnet ett företag har, gentemot sina konkurrenter. Hur kundservicen fungerar avgör mycket. Dels om de väljer att handla av eller samarbete med ett visst företag och dels vilken bild företaget visar utåt och hur andra, externa innanför företaget, uppfattar dess varumärke. Vill man överleva på sikt rekommenderar vi därför vår utbildning i kundservice för att få nöjda kunder.

Vi lär ut hur man skapar förtroende. Förtroende är en viktig bit i kundrelationer som man önskar ska hålla. Vi lär också ut hur avgörande en stark och självsäker röst är, så kunden tydligt hör vad man säger, utan att missförstånd skapas, och så alla informationen kommer fram. Man måste också tänka på att vara realistisk, vilket ingår i utbildningen. Man ska inte försköna allt för kunden, det är viktigt att det man löftena man lovar inte bryts. Inom kundservice är det viktigt att vara ärlig.

Vi har en efterfrågad kundserviceutbildning, som många företag investerar i för att de, liksom vi, förstår att det kan vara avgörande för företagets överlevnad. Och det är just det vi vill få ut genom vår utbildning, för vi vet hur många företag som hade kunnat lyftas av en bättre kundservice. Det svåra kan vara att ge professionell kundservice även till besvärliga kunder. Det får man jobba på, för de som kräver lite mer är oftast också lite mer kritiska och därför ibland svårare att hålla kvar som kunder. Här gäller det att man tänker på att varje kund är lika viktig, och inte försummar någon, genom att ge vissa en sämre kundservice. Man ska ha ”kunden har alltid rätt” i bakhuvudet.

Ett tips är att få det du säljer att låta unikt. Ordet ”standard” bör undvikas. Man ska helst, om man är duktig på kundservice, anpassa sig efter den man pratar med, och applicera produktens egenskaper på just den personens behov. Ingen kund vill känna sig vanlig, man vill vara speciell. Och där kan bra kundservice vara avgörande. Det handlar inte bara om att vara anträffbar, man måste också sköta själva konversationen snyggt och med en trevlig ton.