God kundvård

God kundvård med fokus på kvalité

God kundvård utbildningGod kundvård och ett fokus på kvalitativ kundservice är en förutsättning för att kunna lyckas med sitt företag. Kunden har stor makt i att kunna välja vilket företag som ska leverera en vara eller tjänst. Eftersom varor och tjänster kan vara lika varandra, spelar det stor roll hur väl olika företag tar hand om sina kunder och kundkontakter. Genom att satsa på kundvård kan företag öka sin försäljning, samtidigt som kunderna blir nöjdare.

God kundvård börjar med bra personalvård. Personalen måste kunna hålla en hög kvalitet av kundservice och kunna möta företagets kunder på ett professionellt sätt. För att uppnå detta krävs att personalen får rätt förutsättningar och utbildning. Det är också viktigt med en kultur i företaget som tydligt förespråkar ett kundfokus. Detta bör gå som en röd tråd genom alla aktiviteter.

Det finns olika framgångsfaktorer för en fungerande och god kundvård. Det handlar bland annat om att hålla kontakt med sina kunder och att arbeta för en god relation. Också att svara upp till kundens behov av kvalitet på varan eller tjänsten som man erbjuder är centralt. Kunden måste känna tillit till såväl varan som företaget. För alla som arbetar med kundservice är det också viktigt att kunna hantera frustration och ilska hos kunder på ett professionellt sätt.

Kundvård handlar till stor del om att få kunden att känna sig trygg med företaget och vad det erbjuder. Att bli lyssnad på och tagen på allvar räcker långt för att uppnå detta. Att skapa en atmosfär där kunden känner sig bekväm är också av vikt. Det handlar om att kunna läsa av varje kund, för att skapa rätt språk och stämning för just henne eller honom. Det är viktigt att som kund bli personligt bemött, och att bli sedd. Se alltid till att företagets kundservice är bättre och mer personlig än vad kunden förväntar sig. Då är chanserna goda att kunden stannar, och att det goda omdömet om företaget sprider sig vidare.