Kunden har alltid rätt

Kundservice utgår ifrån att kunden har alltid rätt

Kunden har alltid rätt, kundserviceUttrycket att – kunden har alltid rätt – och hur det hänger ihop med kundservice kanske inte är självklart för alla. Innebörden i denna fras kan man diskutera fram och tillbaka men faktum kvarstår att kunden alltid har rätt. Givetvis kan man inte ta detta uttryck ordagrant då kunden rent praktiskt kan ha fel därför måste du som företagare först och främst veta vad ”rätt” egentligen innebär. Ditt jobb som företagare går ut på att få dina kunder att känna sig nöjda för att de kommer till dig. Allt är självklart beroende på vad du vill med din verksamhet och om du vill lyckas inom ditt område.

Att kunden alltid har rätt ger nöjda kunder

Om ditt mål som företagare nu är att få din verksamhet att blomstra med återkommande och nöjda kunder ska du leva efter filosofin att kunden har alltid rätt. Kundservice som eftersträvas där kunden behandlas såsom den viktiga individ denne är kan aldrig bli tjatigt. För det är just detta som ofta fallerar i företag. Synen på att kunden har rätt är den som får organisationen att gå runt, och det gäller alla kunder, är bara något som måste efterföljas konstant. När detta faller i glömska har man inget i företaget som liknar kundservice utan bara ett stort ego med personal som känner att deras arbete är nedvärderande.

Fantastisk kundservice

Att ge människor en fantastisk kundservice blir alltid belönat i långa loppet. Förutom att det får ditt företag att sticka ut bland konkurrenterna och hamna i toppen inom ert område är det just detta som kommer göra ert företag framgångsrikt på marknaden. Att leva efter devisen att kunden har alltid rätt är nyckeln till att lyckas. Det gamla kinesiska ordspråket ”Den som inte kan le ska inte öppna en affär” levererar fortfarande efter alla dessa år och svårare än så behöver man inte göra innebörden av kundservice heller – kunden har alltid rätt.