Besvärliga människor

Lär dig hantera besvärliga människor

Besvarliga människor hanteraDessa besvärliga människor! Du som arbetar med kundservice kommer då och då i kontakt med riktigt besvärliga personer. Hur gör du för att känna igen och möta de olika typerna av besvärliga kunder? Vilka är deras kännetecken och varför tycker just du att de är så besvärliga?

Konflikthantering

En av anledningarna till att du upplever dem som jobbiga är att du inte vet hur du ska tackla deras beteende. Det kan till och med vara svårt att sätta ord på varför upplevelsen av deras sätt att vara får dig att känna som du gör. Det gör dig osäker och undvikande, vilket i sin tur ökar deras chanser att fortsätta på sin besvärliga bana. En ond cirkel skapas och riskerna för konfrontation ökar.

En besvärlig människa påverkar din kundservice

Ibland är det tillräckligt med en enda jobbig och besvärlig kund för att hela dagen ska bli förstörd och för att trivseln på arbetsplatsen ska påverkas. Det är därför av yttersta vikt att du snabbt lär dig hur du bäst hanterar besvärliga människor, så att du är väl förberedd inför alla situationer som kan uppkomma. Det kan även vara så att du har en person i din arbetsgrupp som du upplever som svår att komma överens med och då är det mycket viktigt att du vet hur du ska hantera denne.

Besvärliga människor och mänskligt beteende

Besvärliga människor nu

Lösningen på problemet med besvärliga människor är kunskap om mänskligt beteende och enkla redskap för att handskas med obekväma situationer. Sådant lär du dig under vår mycket matnyttiga kurs och efter kursen kommer du att vara rustad för att hantera alla sorter av jobbiga, svåra och stökiga beteenden från både dina kunder och från kollegor.

Genom att du lär dig varför du reagerar som du gör på olika besvärliga situationer blir mötet med besvärliga människor så mycket lättare. Du slipper gå och grubbla över varför du reagerade som du gjorde och varför kunden betedde sig illa. Med rätt kunskaper från en utbildning förstår vad som händer i kroppen och får lära dig vad du kan göra för att bemöta känslorna.

Besvärliga människor | Kursinnehåll

Sätt färg och ord på besvärliga beteenden
Varför uppfattar du vissa människor som besvärliga?
Att hantera en person som markant skiljer sig från ditt sätt att vara
Kommunicera lösningsfokuserat med besvärliga människor
Osämja på arbetet – hur uppstår det?
Lär dig förhindra att konflikter uppkommer på arbetsplatsen
Undvik att andra tolkar dig på fel sätt
Gränssättning viktigt för både dig och dina arbetskamrater
Den viktiga ansvarsfrågan
Framgångsstrategier inom kommunikationens område