Kundbemötande i världsklass

Kundbemötande i världsklass - KundserviceKundbemötande ska vara professionellt och i världsklass. Vi har alla varit kunder i olika sammanhang och upplevt skillnaden mellan god kundservice och dålig sådan. Sättet som vi blir bemötta på kan till och med vara det som avgör om vi köper eller går till konkurrenten istället. En kurs för alla inom företaget som kommer i kontakt med kunder på något sätt är därför en mycket god satsning och skapar förutsättningar för kundrelationer som varar länge.

Kundbemötandet är ett konkurrensmedel

De företag som inser att ett gott kundbemötande i världsklass är ett kraftigt konkurrensmedel är de företag som når framgång och höga försäljningssiffror. Ett kundbemötande som inger förtroende ger en positiv bild av företaget och lyser igenom i alla kontakter med kunden framöver. Genom att gå olika utbildningar inom området kundbemötande får ni många nya infallsvinklar till hur ni kan förbättra er kundservice.

Kundbemötande | Kursinnehåll

Kommunikationsverktyg och skillnader i sätt att kommunicera
Att snabbt skapa förtroende
Tydlig kommunikation gör att du når fram med ditt budskap
Problemkunder och varför de blir besvärliga
Använd rätt beteende, du påverkar andra
Sätt att lösa besvärliga situationer
Samtalsmetodik
Se kunden före, under och efter besöket/telefonsamtalet
Höga krav på rösten – många samtal, högt ljud, stress mm
Hur skapas bra kundrelationer?
Mina egenskaper, styrkor och svagheter
Från en dålig dag till en givande dag
Retorik och kroppsspråk
Självkänsla, självförtroende och attityd

Välutbildade chefer är viktigt

Att arbeta för ett förhållningssätt som motsvarar kundens förväntningar, men ännu hellre överträffar dem, ger vinster. Dessa kommer i form av goda kundrelationer, personal som trivs och en omsättning som ökar. Allt börjar med cheferna. Det är därför viktigt att ni har välutbildade chefer för kundservicen. Självklart behöver de kunskaper om hur ni ger service i världsklass. Men de kan även behöva ledarskapsutbildning, för att kunna leda och motivera sin personal. Se därför till att ni har välutbildade kundmottagare, som är motiverade att ta vara på varje kund och som vet att deras sätt att möta kunden är avgörande för företagets framtida överlevnad.

Utbildningsprogram för kundbemötande som imponerar

Vill du att dina medarbetare verkligen ska förstå skillnaden mellan en professionell syn på kundbemötande i världsklass och att bara ta emot kunderna? Då gör du klokt i att skicka iväg dem på vår utbildning. Under en intensiv dag lär de sig förstå vad som är viktigt och relevant för kunden. De förstår kedjan från de första kontakterna, genom beställning, leverans och eventuella klagomål fram till ett långsiktigt kundförhållande. Era medarbetare får kunskaper som ger utdelning i form av fler beställningar och god ryktesspridning. De lär sig att hantera olika situationer som kan uppstå och att återföra viktiga lärdomar till andra i organisationen. Deras säkerhet som kundmottagare ökar i takt med kunskapen och med fakta, metoder och modeller i ryggen är de redo att möta varje kund.

Kundbemötande - kundserviceLär er att ge ett äkta kundbemötande

Det pratas mycket om hur man ska definiera uttrycket kundservice. Olika människor kan ha delade åsikter om vad kundservice egentligen innebär. En sak som de flesta dock är ense om är att det bland annat består av ett gott kundbemötande. Då kan man ju också fråga sig hur ett sådant ser ut. Alla kan vi lära oss mer kunskaper inom ämnet och bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder. Om man tycker det är svårt att veta själv hur man ska gå till väga finns det alltid tips och råd man kan gå efter. Målet är ju sedan att våga vara personlig och att vara genuint engagerad i sin kund när man känner sig trygg i sin roll.

Kunskaper för kundbemötande i världsklass

En utbildning ger kunskaper i hur man finslipar sitt kundbemötande i världsklass. Ni får lärdomar som visar hur en service i världsklass är bland annat att vara en riktigt god lyssnare. Även fast man kanske är van att styra ett samtal och att prata mycket är det här väldigt viktigt att låta kunden få mest utrymme.

Din uppgift är att ställa öppna frågor för att få reda på kundens behov. En annan sak vilket är en grundregel är att du måste visa att du är tillgänglig för dina kunder. Uppmana till kontakt och se till att de kan få tag på dig på ett smidigt sätt och att du ger en snabb respons.

Lärande om bemötande viktigt

Kundservice innebär inte att du ska lova dina kunder guld och gröna skogar utan att vara realistisk för vad du klarar av och inte lova mer än vad du kan hålla. Försköna inte verkligheten bara för att du vill få dem att konsumera då du garanterat kommer att förlora i långa loppet och bara göra onödiga misstag. Ett gott kundbemötande i världsklass är att ta hand om och bry sig om sina kunders behov och vilja. Ett äkta trevligt bemötande kommer man alltid längst med.

Professionella utbildare

Vi har professionella utbildare som lär er att att leverera kundbemötande i världsklass. Ni övar upp era färdigheter i service, även när det gäller rena rutinärenden. Övningsuppgifterna kan exempelvis handla om när en kund har svårt att hitta en viss vara. Här behöver du lära dig hur du som anställd reagerar på bästa sätt. Med engagemang eller likgiltighet, med kompetens eller okunnighet – och besvärliga kunder kan reagera negativt även på den minsta detalj, som att betalningen tar extra lång tid på grund av att en kortläsare krånglar. Oavsett vad problemet är, finns det alltid möjlighet att ge ett professionellt kundbemötande i världsklass och klara av situationen med bibehållet lugn och gott humör – både sitt eget och kundens.

Så kan du bemöta besvärliga kunder vänligt och artigt

Ett nyckelord när det gäller professionellt kundbemötande i världsklass är saklighet. Genom att inte låta sig provoceras eller påverkas av ovidkommande saker utan fokusera på själva sakfrågan ökar man chanserna till en positiv lösning. En irriterad kund kan fälla kommentarer som inte alls har med ämnet att göra, men det finns ingen anledning att sänka sin egen nivå utan man bör bara komma ihåg sin professionalism och bemöta besvärliga kunder vänligt och artigt. Man bör dock komma ihåg att en viss typ av artighet ibland kan upplevas opersonlig och formell, så det gäller att hitta rätt balans i professionellt kundbemötande i världsklass.

Utbildningsområdet kundklagomål

En viktig komponent i professionellt kundbemötande i världsklass är att hantera kundklagomål. Du kan behöva verktyg för att förstå hela kundens problematik. Om du tror dig veta vad saken gäller men egentligen har missförstått situationen finns det stor risk att problemet förvärras. Därför är det viktigt med kunskap och att du inte blir stressad ,oavsett hur mycket stress besvärliga kunder kan utstråla.

Föreläsningar i gott bemötande

Ett lugnt bemötande kan påverka kunden i positiv riktning. Bara det faktum att någon tar sig tid till att verkligen sätta sig in i vad det är som har orsakat missnöjet kan redan vara ett steg mot problemets lösning. Under en utbildning får du lyssna till flera föreläsningar världsklass. Du lär dig hur gott bemötande från kundtjänst eller reklamationsavdelning kan generera både förtroende och goodwill. Detta skapar en grogrund för en fruktbar kundrelation i framtiden.

Kundbemötande i världsklass
Kundbemötande i världsklass