Kundtjänst i världsklass

God kundservice och effektiv kundtjänst

Kundtjänst i världsklass God kundservice och effektiv kundtjänst är en organisations hörnstenar. Det är fortfarande alltför många organisationer och företag idag som inte har några tydliga riktlinjer för hur de ska arbeta med sin kundtjänst i praktiken. Om de nu mot all förmodan skulle ha det finns oftast inget intresse för att följa dessa. Om du vet med dig att din inställning till kundtjänst och kundservice är problemet som du skjuter upp tills du ”får” tid till att handskas med detta, finns en stor risk att du inom en snar framtid kommer ha all tid i världen. Om du inte bryr dig nu är det dags att tänka om!

Kundtjänst inom e-handeln

Med relativt simpla medel kan du förbättra ditt företags kundtjänst. Tiden du kommer att lägga ner på dessa förbättringsförslag kommer vara väl investerade timmar som bara kommer att ge positiva fördelar för alla inblandade. Speciellt för e-handelsföretag eftersom dessa är mer begränsade vad gäller att skapa goda kundrelationer då företag och kund inte möts fysiskt. Med det inte sagt att även de kan och bör arbeta aktivt med att skapa goda och personliga relationer med sina kunder. Bra tips för bättre kundtjänst inom just e-handeln kan du få på en kurs eller en utbildning inom området.

Bra kundtjänst är en viktig hörnsten i företaget

En av de viktigaste delarna inom kundtjänst är tillgänglighet. För vissa kan det tyckas självklart att visa sig tillgänglig och nåbar för sina kunder men ändå är det alldeles för många företag som gör det svårt för kunden att ta kontakt. Att ha ett tydligt och lättillgängligt kontakt-forum där kunden enkelt kan hitta företagets kontaktuppgifter är en grundförutsättning för en fungerande kundtjänst. Kontakttjänster som chatt, mejl, telefon, formulär, whatsapp med mera ger kunden flera valmöjligheter till att ta kontakt med företaget och skapar därigenom ett förtroende från kundens sida. Tjänsterna ska också visas på ett visuellt tydligt sätt där det inte ska råda någon tvekan om hur kunden ska gå tillväga för att använda dessa. Bra kundtjänst är en viktig hörnsten i företaget.

Kurs och utbildning i kundtjänst

Med ökad tillgänglighet och flera möjligheter till att ta kontakt med företag och organisationer ökar också antalet frågor. I och med att fler företag använder sig av fler kontakt-forum såsom Facebook, Instagram, Twitter etcetera kan responsen ibland bli överväldigande och risken finns att detta bara blir ett brus ingen orkar ta hand om. För att undvika att ditt företags kundtjänst svarar på samma frågor om och om igen se då till att ha en uppdaterad FAQ-sida, frågor och svar, där ni listar de vanligast förekommande frågorna samt svar på dessa. Fler liknande tips angående förbättrad kundtjänst får du på en kurs och utbildning i kundtjänst.

ICAs kundtjänst är föredömlig

Kundundersökningar genom enkäter och dylikt kan kanske kännas lite förlegat och mainstream men faktum är att detta är bland det bästa sättet för att få en verklig uppfattning om dina kunders upplevelser av ditt företag. Ni kan också ha ett speciellt forum där era kunder kan lämna kommentarer och dela med sig av åsikter om hur de upplever er hemsida bland annat. ICAs kundtjänst som denna visar, värdesätter kundernas åsikter och önskningar och kommer att öka deras förtroende till företaget. ICAs kundtjänst är föredömlig när kundundersökningar kommer in på just detta.

Professionell kundtjänstmedarbetare

Allt oftare börjar företag använda sig utav chattstöd på deras hemsidor. Detta innebär att du som kund i realtid kan chatta med kundtjänstmedarbetare och få direkta svar. Frågor som kanske är för brådskande för att ta via mejl men för små för att ta över telefon. Att få ett professionellt kundbemötande via en chatt är lika mycket värt som att få detta via vilket annat forum som helst. Det är oerhört viktigt att alla kontakter mellan företag och kund är professionella för att kunna räknas som god kundtjänst.

Bra kundtjänst ger merförsäljning

En fungerande och god kundtjänst som ICAs handlar om att göra det så enkelt och tydligt för kunden som möjligt att ha en kontakt med ett företag. Det inkluderar tillgänglighet och nåbarhet, bemötande samt att kunna hitta nödvändig information som exempelvis produktdetaljer. Att ha detta samlat på en och samma plats underlättar för kunden att göra sitt inköp på ett smidigt sätt utan att behöva lämna hemsidan och leta sig fram till andra sidor. Bra kundtjänst ger merförsäljning vilket till exempel kan vara att även länka till en Youtube-video där ni förklarar er produkt och hur den fungerar i praktiken.

Professionellt kundbemötande i kundtjänst

Att ge ett professionellt kundbemötande i kundtjänst är att låta dina kunder se vem de har kontakt med. Visa dina medarbetare på hemsidan, först och främst dina servicemedarbetare då det troligtvis är dessa som kunderna kommer att ha kontakt med. Varje medarbetare behöver inte ha en stel biografi synlig utan endast en bild med namn vilket räcker för att påminna kunderna om att de har kontakt med en människa och inte en organisation. En personlig kundtjänst skapar stort mervärde och är något som alla företag och organisationer skulle vinna på att ha.

Utbildning i kundservice och kundtjänst

Det går inte att skapa en profil på olika forum, som exempelvis Facebook med flera, och sedan tro att de ska sköta sig själva. Oavsett vilka eller hur många olika forum du använder måste du ge respons på all feedback som skrivs, både positiv och negativ. Att som företag vara aktiv och ha en dialog med kunderna visar att ni är där för dem och att deras åsikter spelar roll, vare sig de ger ris eller ros. Att låta sina medarbetare gå en utbildning i kundservice och kundtjänst är en investering som enbart kan ge positiv avkastning. Det finns alltid mer kunskap att hämta inom området som kan förbättra ditt företags kundtjänst.

Framtidens kundtjänst

Alla företag och organisationer borde förstå vikten av en nöjd kund, men bättre sent än aldrig. Om du nu inte redan insett att dina kunder är stommen som håller uppe hela ditt företag är det hög tid att göra detta nu. En god kundtjänst är avgörande för hela ditt företags existens och är det som borde vara högst prioriterat. Framtidens kundtjänst kommer förhoppningsvis få mer utrymme inom organisationer och även högre status. Det finns inga vettiga argument för att inte aktivt jobba med sin kundservice, så gör som ICA börja redan idag.