Kundvård i världsklass

Kundvård som imponerar och ökar merförsäljningen

Kundvård kundserviceKundvård är viktigt, mycket viktigt. Dagens företag och organisationer lever i en annan verklighet än för bara några år sedan. I och med teknikens snabba utveckling finns idag fler kommunikationsmöjligheter mellan kund och företag än någonsin tidigare. Vissa menar på att detta i sin tur lett till en försämrad kundvård och kundvårdskultur då rapporter, från svenskt Kvalitetsindex, visar att fler branscher har fler missnöjda kunder än tidigare.

Hur kan då detta komma sig?

Med kräsnare kunder som ställer högre krav på sina leverantörer måste företagen satsa på långsiktiga relationer och en kundvård i världsklass. Det har aldrig förr varit så enkelt som kund att byta leverantör som det är idag och oftast sker det också helt utan förvarning, utan att ge leverantören en chans att rätta till problemet.

Fokus på kundvård och dess verkliga betydelse

Vi som konsumenter har blivit mer medvetna om vad vi vill ha och är mer pålästa om vad som finns på marknaden. Ökade valmöjligheter gör att vi är mer eftertänksamma inför våra köpbeslut och inte bara förväntar oss en hög kvalité på det vi köper utan även en mer personlig service anpassad efter just våra behov. Högre konkurrens på marknaden innebär därför ett större fokus på kundvård och dess verkliga betydelse. Kundvård i framtiden är avgörande för ett företags eller en organisations existens.

Utveckla en tydlig strategi för kundvård

Den ökade användningen av sociala medier och dess snabba ryktesspridning sätter press på att organisationer och företag måste arbeta mer proaktivt vad gäller kundvård. Detta kan medföra en viss svårighet att bemästra kundvård i praktiken men öppnar även upp för nya möjligheter och nya vägar för företag att synas. En positiv kund kan fungera som en ambassadör och snabbt sprida positiva erfarenheter, samtidigt som en missnöjd kund kan orsaka enorm skada och fungera som motsatsen. För att kunna hantera detta måste alltså organisationer och företag först och främst utveckla en tydlig strategi för hur man ska arbeta med kundvård och hur man ska ta hand om kundernas feedback.

För bättre kundvård är att lyssna på kunden

Det kommer inte fungera om alla olika avdelningar inom en organisation eller ett företag arbetar var och en för sig som små isolerade öar. För att kunna skapa en fungerande kundvård krävs samarbete och gemensamma riktlinjer. Varje anställd och varje avdelning måste ha en gemensam helhetsbild av kunden och dennes behov. En tydlig dialog och struktur krävs här för att kunna kommunicera ut detta mellan organisationens eller företagets alla skikt. Ett starkt tips för bättre kundvård är att lyssna på kunden, identifiera dennes behov och sedan samordna insatserna utifrån detta.

God kundvård ger merförsäljning

Att god kundvård ger merförsäljning är ingen nyhet men ändå är det få företag och organisationer som prioriterar att utveckla ett väl fungerande system för detta. Är det inte konstigt att många av de ”mjukare” delarna, såsom kundvård och kundbemötande, inte prioriteras när vi vet att det är just dessa delar som väger tyngst vid ett köpbeslut? När organisationer och företag sitter på det faktum att god kundvård ger lojalare kunder vilket i sin tur ger ökad försäljning, borde inte detta vara något att satsa på!? Kanske har detta tidigare varit en för ”simpel” matematik för att kunna tas på allvar men som man nu längre insett att man inte har råd att ignorera.

Utbildning i kundvård

Att gå en utbildning i kundvård är inget bakslag utan helt tvärtom. För att kunna leverera en förstklassig kundvård måste grunden finnas. Om du känner att ert företag eller er organisation har fastnat i gamla spår är detta ett alldeles utmärkt sätt att påbörja en ny era. Ta chansen att träffa människor som är i samma sits som du och få inputs utifrån genom utbyten av erfarenheter och tankar. Var inte rädd för att skapa en öppen dialog med deltagarna, det finns alltid olika sätt att se på saker och kanske får du därigenom också upp ögonen inför nya möjligheter.

ICA arbetar aktivt med kundvård

Ett företag som arbetar aktivt med kundvård är ICA. ICA satsar stort på att stärka lojaliteten till företaget samt dess varumärke genom en kontinuerlig lansering av nya produkter, unika produktlinjer samt satsningen på egna ekologiska produkter. De är noga med att kvalitetssäkra deras sortiment och arbetar ständigt med att förbättra både kvalité och pris på sina produkter. ICA har bra kundvård där värdeord som tillgänglighet, kundlojalitet och behovsanpassning väger tyngst. De använder sig av olika kanaler för att kommunicera med sina kunder såsom deras hemsida, telefonsupport samt e-mejl.

Vad är kundvård?

Kundvård är en attityd. Det kan tyckas självklart för oss att ett företag eller en organisation ska ta hand om sina kunder på bästa möjliga sätt genom att ge dem en positiv upplevelse vid en kontakt. Tyvärr ser vi alla inte riktigt detta på samma sätt. I den bästa av världar skulle kundnöjdheten vara 100 % utan några klagomål eller problem som uppstår. Vi vet dock att så inte är fallet. Det vi också vet är att om våra kundmottagare ger kundvård som resulterar i att en missnöjd kund blir en nöjd kund har vi stor chans till en långvarig och lojal kundrelation, alltså har vi allt att vinna på att skapa en väl fungerande kundvård.

På kurs i kundvård får du få värdefulla tips

Tyvärr är många företag och organisationer väldigt snabba med att tala om för sina kunder vad de Inte kan hjälpa till med. Det kan handla om mindre saker, som att man inte kan betala med kort eller dylikt. Hur vore det om man istället överraskade sina kunder med sådant man faktiskt kan vara behjälplig med? Att kunna assistera med sådant som kunden inte förväntar sig från början ger ofta känslan av suverän kundvård och är ett ypperligt sätt att förgylla både befintliga och potentiella kunders upplevelser av ditt företag. Genom en kurs i kundvård kan du få tips hur du på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt kan skaffa fler kunder.

Professionell och god kundvård

Alla har vi säkerligen någon gång haft att göra med besvärliga kunder. De finns överallt och dyker nästan ibland upp som på beställning med känslan om att de är där för att göra allt lite svårare än nödvändigt. Med dåliga attityder och ett generellt missnöje försöker de göra allt för att förstöra din dag på pin kiv, eller!? Hur det nu än må vara är det din uppgift att få dessa kunder så nöjda som du bara kan genom en professionell och god kundvård.