Kundbemötande i fokus

Kunden i fokus vid kundbemötande

Kundbemötande och utbildning i kundbemötande är viktigt. Och att vara medveten om att besvärliga kunder naturligtvis inte själva tycker att de är besvärliga detta. Kundens klagomål kan ju ha en rent objektiv grund – och under alla omständigheter är de befogade ur kundens subjektiva perspektiv, så det gäller att ge dem ett sakligt kundbemötande och inte ta för givet att de bara klagar utan anledning.

Vänligt kundbemötande

Vissa besvärliga kunder är helt enkelt oresonliga, och kanske har en överlägsen och aggressiv inställning som kan vara minst lika mycket orsakat av deras personlighet som av produkten de just har köpt eller tänker köpa. Men även här måste man försöka tänka kundorienterat och förstå varför personen är missnöjd, vilket du lär dig under en utbildning i kundbemötande. Ett vänligt kundbemötande kan faktiskt överraska en irriterad kund, som kanske är van vid att hamna i negativa diskussioner och har sina invanda beteendemönster i sådana situationer, men som är så ovan vid att bli lugnt och trevligt bemött att negativiteten helt enkelt kommer av sig!

Kundbemötande även till besvärliga kunder

Det kan vara en verklig utmaning att försöka ge ett gott kundbemötande till riktigt besvärliga kunder, men som det heter: ”Man kan bara göra sitt bästa”. Det är viktigt att inte ta åt sig och känna sig misslyckad om man inte lyckas hantera situationen på ett perfekt sätt. Om man känner att man håller på att förlora kontrollen över situationen bör man försöka bryta förloppet genom att föreslå att en kollega tar över. Eller att någon ringer upp dem eller att man bara gör ett återköp och säger att man beklagar att man inte kan leverera varan eller tjänsten. Denna kundteknik gås igenom under en utbildning i kundbemötande.

Utbildning i kundbemötande

Att bemöta kunden på ett bra sätt är otroligt viktigt, oavsett om det gäller en potentiell eller den befintliga kunden. Det kan handla om någon som kommer in på en butik eller ett kontor, men idag kan det lika gärna röra sig om en besökare på en hemsida som lyfter telefonen för att ställa några frågor om företagets produkter. Men det finns ändå många grundläggande och generella sanningar om kundbemötande, och inom ramen för en utbildning i kundbemötande lär man sig användbara metoder.

Kundbemötande i telefonen

Om man ”träffar” kunden enbart per telefon är det mycket viktigt att vara medveten om hur mycket, inte bara det man säger, men även att själva rösten påverkar reaktionen. Det lär du dig på en utbildning i kundbemötande. En lugn och avslappnad röst skapar trygghet. Idag har ordet ”ni” blivit allt vanligare, eftersom unga personer tror att detta är det artigaste tilltalsordet och inte alls är medvetna om vad ”du-reformen” stod för.

Kundbemötande handlar om att känna in motparten

En medelålders person kan uppleva att ordet ”ni” skapar distans, och till och med att det står för åldersdiskriminering, och detta är viktigt att känna till när man har kontakt med okända personer, av okänd ålder. Kundbemötande handlar alltid till stor del om att känna in motparten, och se till att man möts på någorlunda lika villkor. En utbildning i kundbemötande kan öka kunskaperna i kundrelationer med kunden.

Optimalt kundbemötande i svåra situationer

En av de situationerna som verkligen kräver optimalt kundbemötande är att hantera den missnöjd kunden. Man måste absolut undvika att bli upprörd eller alltför defensiv, och här är rösten mycket viktig. Samtidigt som man ber om ursäkt och medger att ett fel har begåtts, ingår det ändå i ett professionellt kundbemötande att man bakom ett vänligt och artigt yttre behåller en viss distans, så att man inte blir helt ”överkörd”. En utbildning i kundbemötande ger perspektiv på detta.

Bra kundbemötande gör att man behåller sina kunder. Detta kräver mindre resurser för varje ny beställning än att hitta nya kunder, vilket är en besparing för hela organisationen och därmed värt att prioritera i en utbildning i kundbemötande.

Kundbemötande med kunden i fokus

När du, ny som chef, ska ta över som ledare på en arbetsplats måste du förutom att skapa ett förtroende med dina anställda också kontrollera att det vardagliga arbetet håller måttet med företagets värderingar och policy. Det största kugghjulet i ett företag, vilket gör att allt går runt, är ett välsmort kundbemötande. Om detta slarvas med kunden eller inte sköts på ett bra sätt kan man med säkerhet säga att verksamheten inte kommer att bli så långvarig. Detta ska alltså vårdas med största omsorg och med jämna mellanrum ses över på olika sätt så det håller en hög standard.

Kundbemötande behöver tränas

Kundbemötande är något som kan behöva tränas på, om inte annat underhållas, så det är ditt ansvar, speciellt du som är ny som chef, att inte vänta med detta utan reservera tid till en utbildning i kundbemötande. Att låta de anställda fördjupa sina kunskaper visar inte bara att du investerar inför framtiden utan också att du vill hålla en hög standard och arbetsmoral samt siktar mot att ligga i topp för er verksamhets bransch. Detta gör även att dina arbetskamrater vill hålla ditt tempo och ni kommer tillsammans att driva på varandra till att prestera ert yttersta gentemot kunden.

Kundbemötande även för ny som chef

All personal som är verksam inom företaget är med och skapar dess framtid och dess varumärke. Alla representerar bolagets normer och arbetssätt och i och med detta är med och bygger bolagets namn på marknaden. Det är därför viktigt att alla känner sig delaktiga i bolagets framgångar och då också tar ett ansvar för att verksamheten ska fungera väl och ha ett högt anseende inom kundbemötande. Att ny som chef komma in i och leda en arbetsgrupp kan vara en prövning då det krävs en omedelbar känsla av teamwork om man inte vill riskera att stämningen och effektiviteten på arbetsplatsen ska sjunka.

Kundbemötande och kundservice
Kundbemötande