Kundservice är kommunikation

Kundservice är kommunikation

God kundservice är nyckeln till framgång. Framgångsrika företag vet att god kundservice är en grundförutsättning för att kunna skapa långvariga kundrelationer och god lönsamhet. En bristande kundservice kan vara skillnaden mellan att behålla eller förlora en kund. Just därför är det viktigt att alla på företaget har samma uppfattning om vad som gör en kund nöjd och lojal. Alla har vi som konsumenter säkerligen varit med om tillfällen där vi blivit bra men även dåligt bemötta av ett företag. Det kan vara dålig kommunikation, brist på engagemang eller till och med ett otrevligt bemötande. Vad det nu än må vara ger dålig kundservice alltid en negativ köp-signal.

Men vad innebär då god kundservice? För det första måste de på företaget fråga sig själva vad som gör att kunden skulle vilja komma tillbaka till dem. Svaret på detta är en positiv totalupplevelse av kontakten mellan företag och kund. Det börjar direkt i och med det första mejlet, telefonsamtalet eller mötet. När företagets alla olika delar harmoniserar med varandra och ser till kundens bästa kommer det definitivt att lämna ett gott avtryck hos denne. Att vårda en kundrelation är ett långsiktigt arbete som alltid lönar sig och ofta ger utdelning via ryktesvägen.

När det kommer till god kundservice kan man utgå från det gamla ordspråket ”Att tala är silver men att tiga är guld”. En professionell kommunikation med en kund handlar om att lyssna på vad denne säger och få en förståelse inför dennes behov genom att ställa frågor. Det är oerhört viktigt att alla på företaget kan uttrycka sig på ett sätt som är tydligt så att de når fram med sitt budskap utan missförstånd. En grundförutsättning för att lyckas skapa en god kundservice är också att alla medarbetare har rätt attityd och att de är införstådda med vad begreppet innebär.

Kommunikation kundservice
Kommunikation