Nöjdare kunder

Kundservice utbildning för nöjdare kunder

Kundservice utbildning är alltid något som kan förbättras i alla företag. Området utvecklas hela tiden och det gäller att som organisation hålla sig uppdaterad om vad som sker. Vi i Sverige är över lag mycket dåliga på att ge en bra kundservice även då vi vet hur mycket vi kan vinna på att aktivt arbeta med detta. En företagsanpassad utbildning inom ämnet kan vara det som hjälper företaget framåt och ger en extra skjuts mot högre höjder. Ju mer kunskaper ni som verksamhet har inom området desto mer är framgången ett faktum. Tveka inte att våga satsa på något som kommer vara er bästa investering någonsin.

Företagsanpassad utbildning i kundservice

En företagsanpassad utbildning inom kundservice är aldrig fel. Där kan ni som företag få skräddarsytt innehåll efter just era behov och förutsättningar. Ta chansen att skapa ett mervärde och få nöjdare kunder. I alla relationer med kunder kan kontakten stärkas ytterligare. Att skapa en förtrolig relation till era kunder är nyckeln och det är oberoende inom vilket område man är verksam. Om ni kan bemästra detta kommer ni ligga i topp jämfört med era konkurrenter. Alla kunder vill få bekräftelse på att de gjort rätt beslut i att vända sig till just er organisation och det är ert jobb att vara kunden till lags.

Utbildning i kundservice

Under en företagsanpassad utbildning i kundservice kan man som företag lära sig mer om hur man bemöter besvärliga kunder. I mötet med en missnöjd kund är det er förmåga att kunna hantera detta som är avgörande för hur er fortsatta relation kommer att utvecklas. Att också kunna ge ett personlig men professionellt bemötande är grunden till god kundservice och kan behöva tränas på. Ni kan bara bli bättre på detta om ni rent praktiskt övar och försöker utveckla era tekniker ytterligare. Var inte rädda för att inte följa alla tips till punkt och pricka, ett trevligt och genuint bemötande kommer man långt på.

Kundservice utgår ifrån att kunden har rätt

Kundservice har kunden i fokus. Uttrycket att ”kunden har alltid rätt” och hur det hänger ihop med kundservice kanske inte är självklart för alla. Innebörden i denna fras kan man diskutera fram och tillbaka men faktum kvarstår att alla kunder alltid har rätt. Givetvis kan man inte ta detta uttryck ordagrant då kunden rent praktiskt kan ha fel därför måste du som företagare först och främst veta vad ”rätt” egentligen innebär. Ditt jobb som företagare går ut på att få dina kunder att känna sig nöjda för att de kommer till dig. Allt är självklart beroende på vad du vill med din verksamhet och om du vill lyckas inom ditt område.

Nöjda kunder

Om ditt mål som företagare nu är att få din verksamhet att blomstra med återkommande och nöjda kunder ska du leva efter filosofin att kunden har alltid rätt. Kundservice som eftersträvas där kunden behandlas såsom den viktiga individ denne är kan aldrig bli tjatigt. För det är just detta som ofta fallerar i företag. Synen på att kunden är den som får organisationen att gå runt, och det gäller alla kunder, är bara något som måste efterföljas konstant. När detta faller i glömska har man inget i företaget som liknar kundservice utan bara ett stort ego med personal som känner att deras arbete är nedvärderande.

Innebörden av kundservice

Att ge människor en fantastisk kundservice blir alltid belönat i långa loppet. Förutom att det får ditt företag att sticka ut bland konkurrenterna och hamna i toppen inom ert område är det just detta som kommer göra ert företag framgångsrikt på marknaden. Att leva efter devisen att kunden har alltid rätt är nyckeln till att lyckas. Det gamla kinesiska ordspråket ”Den som inte kan le ska inte öppna en affär” levererar fortfarande efter alla dessa år och svårare än så behöver man inte göra innebörden av kundservice heller.

Professionell kundservice

En professionell kundservice är inte något som faller sig naturligt för alla som är verksamma inom området utan kan behöva tränas på och i annat fall finslipas. Det kan ta år av branscherfarenhet med serviceträning för att få ett naturligt flyt i kontakten med kunder. Du som är ny som chef måste verkligen ge dina anställda feedback på deras insatser. Det kan tyckas enkelt att som säljare ta kontakt med en konsument och en självklarhet att veta vad som ska sägas men att agera på ett professionellt sätt kräver en medvetenhet och kunskap av säljaren i ämnet.

Kundservice i världsklass

Det är många delar att hålla reda på i ett första möte mellan säljare och kund och hur man som säljare ska agera och det kan i början kännas övermäktigt. Med övning och erfarenhet inom kundservice kan dock utveckla en riktigt vass säljarinstinkt och det kombinerat med personliga egenskaper kan föda en säljare i världsklass. För att lyckas med detta behövs en personlighet med driv och en ambition om att bli bäst på marknaden. När du är ny som chef kan du sporra stämningen bland de anställda ytterligare vilket kan höja hela arbetsplatsen.

Konflikter i kundservice

Att arbeta som säljare kan vara mycket krävande och som med alla sociala yrken kan det ibland upplevas otacksamt. Därför är det viktigt att i kontakten med människor ha tillräckligt med kunskap och passion för området så man som säljare vet om de situationer vilka kan uppstå och hur man på smidigast sätt tacklar dessa. Som inom all kundservice kan det uppstå svåra situationer vilka enkelt kan utvecklas till konflikter mellan inblandade parter och det är inte alltid så lätt att veta hur man ska agera på bästa sätt då det oftast inte finns något facit. Då är det du, ny som chef eller inte, som måste se till att dina anställda har dessa kunskaper och vet hur de ska använda dem.

Utbildning i kundservice

Utbildning i kundservice är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att behålla kunderna på lång sikt. Nöjda kunder kan till och med vara beredda att betala något mer, om de vet att de får gott bemötande, inte minst när det gäller ärenden som rör support och reklamationer. Idag är det alltför vanligt att man hamnar i telefonkö, efter att ha gjort val med en tonvalstelefon, och när man äntligen får tala med någon är bra bemötande A och O. En utbildning i kundservice kan ge kunskaper om betydelsen av att rekrytera rätt medarbetare för dessa viktiga arbetsuppgifter.

Kundservice är företagets ansikte utåt

All personal som arbetar med kundservice är företagets ansikte utåt, och de måste alltid i sitt bemötande av kunderna vara vänlig och professionell. En grundförutsättning för detta är att de trivs med sitt arbete, och att motivera dem för detta är en viktig roll för deras chefer. Ledning av arbetet på exempelvis en supportavdelning kräver god förståelse för dessa frågor, och här kan en utbildning i kundservice göra stor nytta.

Klart är att det måste finnas klara rutiner och riktlinjer för alla typer av kundservice, och dessutom rimliga resurser både när det gäller personaltäthet och kunskaper. En utbildning i kundservice som tar fasta på dessa frågor kan bidra till en kvalitetshöjning på detta viktiga område.

Hur öka kompetensen i kundservice?

Återkommande slogan om ”rätt person på rätt arbete” är avgörande för all personal som på olika sätt arbetar med bemötande, kundkontakter, och en utbildning i kundservice kan öka kompetensen både när det gäller rekrytering och arbetsledning. God kundservice kräver att man tar sina kunder på allvar, och visar respekt för deras åsikter oavsett om man tycker att deras klagomål är relevanta eller inte. Och handlar det om ett rent supportärende är det viktigt att inte säga något som får kunden att känna sig underlägsen, t ex på grund av bristande tekniska kunskaper. IT-samhället ställer höga krav, inte minst på dem som i sitt arbete förväntas vara experter. Att de vet mer än kunden är en självklarhet och då kan det vara befogat att visa en viss ödmjukhet.

Kundservice för besvärliga kunder

Det är enkelt att påstå att organisationen aktivt arbetar med kundservice men att verkligen göra det är en annan sak. Kundservice är något som dagligen sätter företaget på prov och det är också precis så som det ska vara. Begreppet innebär att kunden alltid ska vara i fokus och det inkluderar alla, även besvärliga kunder. Det kommer alltid att finnas människor med taskig attityd och som verkar vilja klaga för nöjets skull, så är dock oftast inte fallet. De som råkar bli drabbade av dessa människor kan lätt tyvärr låta sig påverkas av deras negativa framtoning och det är något som ska undvikas i största möjliga mån.

God kundservice

God kundservice är något man inom företaget måste arbeta med varje dag då kunskaper, kompetens och inte minst bemötande prövas hela tiden. Vi som kunder ställer höga krav och har vissa förväntningar på hur det mesta ska gå till idag. I och med att konkurrensen mellan företag hårdnar måste de vässa sina kunskaper ytterligare så de märks i mängden. Att som företag kunna behandla alla människor lika, även besvärliga kunder, är en grundförutsättning för att lyckas.

Vad är bra kundservice?

Kundservice kan alltid förbättras och utvecklas inom en organisation. Det är hela tiden ett ständigt arbete och det krävs en hunger för att vilja bli ett företag i världsklass. Besvärliga kunder kommer alltid att existera och det som gör skillnaden om du är ett proffs eller inte är hur du tacklar dessa. Det är inte lätt alla gånger men med vissa knep kan du alltid agera professionellt i varje eventuell svår situation. Ibland kan det helt enkelt räcka med att lyssna och verkligen ta människor på allvar. Med ett fokus på ditt eget och företagets mål kan det underlätta avsevärt att släppa att man inte alltid måste ha rätt till varje pris. Våga vara ”the bigger person” i sammanhanget så är du redan en vinnare.

Från besvärliga kunder till härliga kunder

Det är lätt att se alla besvärliga kunder som problem när man arbetar inom kundservice, men faktum är att en kritisk kund helt enkelt kan vara en person med högt ställda krav som inte nöjer sig med något annat än det allra bästa, och sådana viktiga kunder vill ju alla företag ha. Att kunna sälja sina produkter till verkligt kvalitetsmedvetna personer är ett mått på konkurrenskraft och internt kvalitetsarbete, och ett företag som har en så hög ambitionsnivå att även den mest kräsna kund ska kunna bli nöjd får snabbt gott rykte i hela branschen.

Respekt för alla kunder är A och O inom kundservice

Att visa respekt för alla kunder är A och O inom kundservice, och för att bli trovärdig i detta avseende gäller det att verkligen försöka sätta sig in i kundens perspektiv. Vilka förväntningar har man på varan eller tjänsten och vilka behov handlar det om? Är det bemötandet från företagets personal som har orsakat problem eller är det själva produkten? De personer man uppfattar som besvärliga kunder kan vara bättre eller sämre på att formulera sin kritik, men om de känner att de verkligen blir behandlade som viktiga kunder ökar det förtroendet för företaget och dess kundtjänst.

Besvärliga kunder är ofta medvetna som uppfattas negativt

Denna känsla av tillit betyder oerhört mycket, och den skapas inte bara genom ord utan också genom kroppsspråk och andra mer undermedvetna mekanismer. Besvärliga kunder kan ofta vara medvetna om att de uppfattas negativt och det gäller att inte undervärdera psykologiska och känslomässiga aspekter av kundrelationen. Ökade kunskaper i dessa ämnen underlättar arbetet inom kundservice. Om man utstrålar lugn och tålamod och dessutom visar att man upplever just dessa personer som viktiga kunder kan de bli positivt överraskade. Om man dessutom lyckas visa att man klarar att tillgodose deras höga krav kan man omvända dessa kritiska personer till nöjda och lojala kunder.

Bra kundservice

Bra kundservice är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att behålla kunderna på lång sikt. Nöjda kunder kan till och med vara beredda att betala något mer, om de vet att de får gott bemötande, inte minst när det gäller ärenden som rör support och reklamationer. Idag är det alltför vanligt att man hamnar i telefonkö, efter att ha gjort val med en tonvalstelefon, och när man äntligen får tala med någon är bemötandet A och O. En chefsutbildning kan ge kunskaper om betydelsen av att rekrytera rätt medarbetare för dessa viktiga arbetsuppgifter.

Den personal som arbetar med kundservice är företagets ansikte utåt, och de måste alltid kunna bemöta kunderna vänligt och professionellt. En grundförutsättning för detta är att de trivs med sitt arbete, och att motivera dem för detta är en viktig roll för deras chefer. Ledning av arbetet på exempelvis en supportavdelning kräver god förståelse för dessa frågor, och här kan en chefsutbildning göra stor nytta.

Det måste finnas klara rutiner och riktlinjer för alla typer av kundservice, och dessutom rimliga resurser både när det gäller personaltäthet och kunskaper. En chefsutbildning som tar fasta på dessa frågor kan bidra till en kvalitetshöjning på detta viktiga område.

Rätt person skall arbeta med kundkontakter

Rätt person på rätt arbete är avgörande för all personal som på olika sätt arbetar med kundkontakter, och en chefsutbildning kan öka kompetensen både när det gäller rekrytering och arbetsledning. God kundservice kräver att man tar sina kunder på allvar, och visar respekt för deras åsikter oavsett om man tycker att deras klagomål är relevanta eller inte. Och handlar det om ett rent supportärende är det viktigt att inte säga något som får kunden att känna sig underlägsen, t ex på grund av bristande tekniska kunskaper. IT-samhället ställer höga krav, inte minst på dem som i sitt arbete förväntas vara experter. Att de vet mer än kunden är en självklarhet och då kan det vara befogat att visa en viss ödmjukhet.

Besvärliga kunder en utmaning för kundservice

Besvärliga kunder är en utmaning för alla som arbetar med kundservice. Varje kund är lika viktig och den som ringer för att klaga upplever naturligtvis att den har blivit illa behandlad eller fått en dålig produkt oavsett om klagomålet verkar befogat eller inte. Men att försöka vända en negativ reaktion till en positiv är en god investering som kan ge utdelning som sprider sig som ringar på vattnet – likaväl som kritiken kan göra, inte minst om den förs vidare till släkt och vänner och i värsta fall till media.

Besvärliga kunder är tålamodsprövande

Varje kund måste alltså behandlas likvärdigt. Hela företagets verksamhet bygger på att det finns människor som vill betala för dess varor och tjänster. Man måste komma ihåg att de personer som vi uppfattar som besvärliga kunder har en subjektiv upplevelse av att något är fel, och först och främst gäller det att lugnt och tålmodigt lyssna på dem. Det kan ju faktiskt vara så att deras kritik är befogad, vilket man inte vet förrän man har tagit del av den, och ju större lugn man själv utstrålar, desto större är chansen att man kan dämpa kundens irritation. Arbetar man inom kundservice måste man visa tålamod i alla situationer.

Besvärliga kunders irritation kan eskalera

Nästa steg är att hitta en lösning på problemet. Det finns naturligtvis inga standardsvar, men beroende på typen av verksamhet kan man se till att det utarbetas mallar, gärna i samarbete med företagets kvalitetsansvarige, med rekommenderade lösningar på vissa typer av standardproblem. Besvärliga kunder kan ofta vara otåliga, och då gör man klokt i att försöka hitta en snabb lösning, men om man inte kan det är det faktiskt bättre att så snabbt som möjligt, innan deras irritation eskalerar, ge dem ett löfte om snabb lösning av problemet och be dem återkomma, eller lova att man själv – eller i besvärliga fall någon mer erfaren medarbetare från kundservice – kontaktar dem inom ett utlovat tidsintervall.

Besvärliga kunder
Kundservice