Kundservice

Utbildning i kundservice i världsklass Att stå i telefonköer i timmar, för att inte ens få prata med en riktig person när man kommer fram, det visar på en kundservice som inte håller måttet. Kundservice påverkar ett företag extremt och fungerar den inte så skapas irritation och frustration gentemot företag, vilket kan få konsekvenser förFortsätt läsa

Kundtjänst i företaget

De flesta av oss har någon form av erfarenhet av kundservice. Ofta kan vi referera till både positiva och negativa upplevelser som vi personligen haft i vår kontakt med olika företags kundtjänst. Den kontakt vi har med ett företags kundservice kan färga hela vår bild av företaget. Därför gör företag klokt i att satsa påFortsätt läsa

God kundvård

God kundvård med fokus på kvalité God kundvård och ett fokus på kvalitativ kundservice är en förutsättning för att kunna lyckas med sitt företag. Kunden har stor makt i att kunna välja vilket företag som ska leverera en vara eller tjänst. Eftersom varor och tjänster kan vara lika varandra, spelar det stor roll hur välFortsätt läsa

Kundservice är kommunikation

Kundservice är kommunikation God kundservice är nyckeln till framgång. Framgångsrika företag vet att god kundservice är en grundförutsättning för att kunna skapa långvariga kundrelationer och god lönsamhet. En bristande kundservice kan vara skillnaden mellan att behålla eller förlora en kund. Just därför är det viktigt att alla på företaget har samma uppfattning om vad somFortsätt läsa

Kundservice är att kommunicera

Kundservice är att kommunicera med era kunder Kundservice och kommunikation. Det finns olika sätt ni kan arbeta med kundservice och kommunikation inom företaget. Det viktigaste här är att ni visar att ni är tillgängliga för era kunder och uppmuntrar dem till att ha en flytande kontakt med er. En av de största kommunikationskanalerna idag ärFortsätt läsa