Kunden har alltid rätt

Kundservice utgår ifrån att kunden har alltid rätt Uttrycket att – kunden har alltid rätt – och hur det hänger ihop med kundservice kanske inte är självklart för alla. Innebörden i denna fras kan man diskutera fram och tillbaka men faktum kvarstår att kunden alltid har rätt. Givetvis kan man inte ta detta uttryck ordagrantFortsätt läsa